ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Retourneren

 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. U krijgt dan het volledige bedrag terug gestort. Enkel de kosten voor verzenden van uw adres naar Juwelon zijn voor eigen rekening. U dient het sieraad te verzenden zoals het naar u verstuurd is. Op dezelfde manier inpakken, met aandacht en liefde zodat het onderweg geen beschadigingen oploopt.

Als u  gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan mij worden geretourneerd.

Om gebruik te maken van dit recht, kunt u contact met me opnemen via getjuwelon@gmail.com . Ik zal na correcte ontvangst van de retourzending , het verschuldigde orderbedrag  binnen 14 dagen terugstorten.

 

Reparaties of aanpassingen

Het sieraad repareren , herstellen of naar wens aanpassen kan na aanmelding via een e-mail.
Het naar mij opsturen is voor eigen risico en op eigen rekening.
Ik maak dan een inschatting van de kosten voor de reparatie of aanpassing van het sieraad.
De factuur voor de reparatie of aanpassing alsmede de administratie- en verzendkosten moeten betaald zijn voordat het sieraad weer terug gestuurd wordt.

Uitzondering retourneren

Alle sieraden die speciaal voor u zijn gemaakt , volgens een specifieke opdracht worden niet terug genomen. Sieraden die gedragen zijn kunnen niet terug genomen worden. Dat is te zien aan verbroken verpakkingen, gebruik sporen en/of schade aan het sieraad.

 

Garantie

Juwelon garandeert in het geval van verkoop en vervaardiging van sieraden, gedurende een termijn van 6 maanden, de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Juwelon gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.

De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst, zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

Juwelon staat niet in voor gebreken, die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, ( zie : onderhoud sieraden) of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Juwelon in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.


Pdf algemene voorwaarden.